Lidskoprávní Moot Court

Milí studenti, 

Letos poprvé se ČSESP chopilo organizace zavedeného lidskoprávního moot courtu!

Slyšeli jste o moot courtech, ale nebyli jste si jistí, jestli je to to pravé pro Vás? Chtěli byste si vyzkoušet své dovednosti prezentace právního případu v písemné i ústní formě? Zajímá Vás právní problematika s celoevropským přesahem?

Lidskoprávní moot court je celostátní soutěž týmů studentů práv, která nabízí souboj argumentů v simulovaném soudním procesu. Máte možnost změřit síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se některého z lidskoprávních témat. Lidskoprávní moot court je navíc rozdělen na fakultní a celostátní úroveň – nabízí se tedy možnost, že budete moci „pleadovat“ dvakrát. Na hodnocení se podílejí soudci Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího soudu.

PRO KOHO? Účastnit se mohou studenti ze všech českých právnických fakult v dvou až čtyřčlenných týmech, kteří mají chuť jít za hranice každodenního studia, osvojit si nové právní dovednosti a naučit se při tom také něco z oblasti lidských práv. Soutěž bude probíhat v českém a slovenském jazyce a je koncipována jako úvod do bohatého a skvělého světa mootování. Je tedy vhodná zejména (avšak jistě nejen!) pro studenty nižších ročníků a pro studenty bez dřívější zkušenosti s mootováním. Pokud už teď víte, že se chcete přidat, přihlašovat se můžete tady až do konce října.

NA JAKÉ TÉMA? Letos vyhrála varianta vypnutí dezinformačních webů. Zadání a všechny přílohy najdete tady. Hodně štěstí!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOKUMENTY

Soutěžícím doporučujeme si kromě pravidel přečíst i Pokyny (nejen) pro soudce, jelikož (jak už jejich název napovídá) v nich mohou najít dost užitečných informací.

HARMONOGRAM

  • do 31. 10., 23:59 – přihlašování týmů
  • do 30. 11., 23:59 – odevzdání písemných podání 
  • v průběhu prosince – fakultní kola v gesci koordinátorů
  • 25. 2. 2023 – celostátní kolo, Ústavní soud

Těšíme se na Váš zájem, dotazy a především účast samotnou.

Vaše ČSESP