Aktuality

Akademické akce

Moot court 2017: vítězství pro Košice!

Druhý ročník moot courtu z práva EU ovládli studentky a studenti z Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích Filip Balla, Jana Babicová, Simona Rudohradská a Daniel Kertés. Simona Rudohradská se zároveň stala nejlepší řečnicí. Slovenský tým ve finále porazil studentky pražské právnické fakulty Pavlínu Řehákovou a Barboru Pathyovou. Bronzovou medaili získali rovněž studentky a… Continue reading Moot court 2017: vítězství pro Košice!

Akademické akce

Seminář „Digitální ekonomika“

Vážení členové a příznivci ČSESP, přijměte prosím naše pozvání na seminář s pracovním názvem "Digitální ekonomika", který se uskuteční v pátek 15. 12. 2017 v odpoledních hodinách na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přesný čas a program budou upřesněny. Při přijímání nového občanského zákoníku bylo možné narazit na kritiku, že se vcelku pečlivě věnuje případům, kdy… Continue reading Seminář „Digitální ekonomika“

Akademické akce

Inaugural Eric Stein Memorial Lecture

Vážení členové a příznivci ČSESP, přijměte prosím naše pozvání na Inaugural Eric Stein Memorial Lecture, která se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 18 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Naším hostem bude Daniel Halberstam, který bude hovořit na téma "Structural Imbalance in the European Union". Budeme se těšit z Vaší účasti.

Akademické akce

Moot court 2017

Vážení příznivci ČSESP a CLS, milí studenti, připravujeme pro Vás druhý ročník česko-slovenského moot courtu z práva EU. Můžete se těšit na problematiku ochranných známek, práva na právní ochranu a další aktuální otázky práva EU. Konkrétní zadání případu bude publikováno na webu ČSESP na přelomu září/října 2017. Termín pro odevzdání písemných podání je 5. listopadu… Continue reading Moot court 2017

Společenské akce, Vzdělávací akce

PhD Workshop 2017

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny české a slovenské studenty doktorských studijních programů na pátý ročník projektu PhD Workshop, který se letos uskuteční v termínu od 24. do 26. listopadu 2017 v prostorech Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci o účast se mohou přihlásit do 15. září 2017 (podrobnější instrukce jsou uvedeny níže). Organizační tým vybere 10… Continue reading PhD Workshop 2017

Akademické akce

Konference ČSESP & MZV (2017)

Vážení členové a příznivci ČSESP, srdečně Vás zveme na tradiční výroční konferenci, kterou Společnost organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Letos se konference bude věnovat tématu "Krize liberální demokracie v Evropě?" a uskuteční se v pátek 21. dubna 2017 v Černínském paláci na Loretánském náměstí v Praze. Těšit se můžete na úvodní příspěvek Petra… Continue reading Konference ČSESP & MZV (2017)

Vzdělávací akce

ČSESP Moot Court 2016 – vítězství pro Prahu!

Tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve složení Tomáš Král, Tereza Mrázková a Jakub Sedláček zvítězil v 1. ročníku ČSESP Moot Courtu 2016, který organizovala Česká společnost pro evropské a srovnávací právo ve spolupráci s Common Law Society. Pražský tým předložil nejlepší písemná podání a ovládl i ústní kolo soutěže. Do soutěže v simulovaném soudním jednání s… Continue reading ČSESP Moot Court 2016 – vítězství pro Prahu!

Akademické akce

Workshop: Jak učit právo EU? – Program

Na pondělí 19. prosince pro Vás ve spolupráci s Common Law Society připravujeme workshop na téma "Jak učit právo EU?", který se uskuteční na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Workshop bude bezprostředně přecházet Valné hromadě ČSESP. Workshop bude prostorem pro výměnu názorů a diskuzi o tom, co učit v (základním) kurzu práva EU na českých (příp. slovenských)… Continue reading Workshop: Jak učit právo EU? – Program

Společenské akce

Valná hromada 2016

Valná hromada ČSESP se letos uskuteční v pondělí 19. 12. od 18:30 v Praze. Na programu jsou zprávy Předsedy, Tajemnice a Pokladníka za uplynulé volební období, změna stanov, volba orgánů na další dva roky a diskuse o budoucích aktivitách Společnosti. Členové Společnosti byli na VH pozváni e-mailem, který obsahuje i veškeré praktické informace včetně místa konaní… Continue reading Valná hromada 2016