Stanovy

Stanovy České společnosti pro evropské a srovnávací právo, ve znění schváleném Valnou hromadou dne 18. prosince 2016, jsou dostupné zde (PDF) a zde (DOCX).