Eric Stein Working Papers

Eric Stein Working Papers jsou příspěvky z oblasti evropského a srovnávacího práva psané v angličtině, v češtině či ve slovenštině. Příspěvky mohou mít formu delší analýzy, nebo pouze kratší úvahy či komentáře judikatury, popřípadě legislativního vývoje. Přijímáme rovněž recenze knih ve formě podrobnějších kritických úvah (review article).

Publikované Eric Stein Working Papers

2011

•  Eric Stein WP č. 1/2011: Xavier Groussot, Laurent Pech, Gunnar Thor Petursson, The Scope of Application of EU Fundamental Rights on Member States‘ Action: In Search of Certainty in EU Adjudication

2010

•  Eric Stein WP č. 4/2010: Federico Fabbrini, The Right to Vote for Non-citizens in the European Multilevel System of Fundamental Rights Protection: A Case Study in Inconsistency?

•  Eric Stein WP č. 3/2010: Jan Komárek, Institutional Dimension of Constitutional Pluralism

•  Eric Stein WP č. 2/2010: Michal Bobek a David Kosař, The Application of European Union Law and the Law of the European Convention of Human Rights in the Czech Republic and Slovakia – an Overview

•  Eric Stein WP č. 1/2010: Gareth Davies, Constitutional Disagreement in Europe and the search for Pluralism

2009

•  Eric Stein WP č. 5/2009: Alex Brenninkmeijer, Discrimination beyond the Courtroom

•  Eric Stein WP č. 4/2009: Sacha Prechal, ‚Non-discrimination Does Not Fall Down from Heaven‘: The Context and Evolution of Non-discrimination in EU Law

•  Eric Stein WP č. 3/2009: Marija Bartl, The Affordability of Energy Supply

•  Eric Stein WP č. 2/2009: Alicia Hinarejos, Law and Order and Internal Security Provisions in the Area of Freedom, Security and Justice

•  Eric Stein WP č. 1/2009: Jan Kysela, Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy

2008

•  Eric Stein WP č. 5/2008: Filippo Fontanelli and Giuseppe Martinico, Cooperative Antagonists – The Italian Constitutional Court and the Preliminary Reference: Are We Dealing with a Turning Point?

•  Eric Stein WP č. 4/2008: Xavier Groussot, Spirit, Are You There? – Reinforced Judicial Dialogue and the Preliminary Ruling Procedure

•  Eric Stein WP č. 3/2008: David Kosař, Lustration and Lapse of Time: ‘Dealing with the Past’ in the Czech Republic

•  Eric Stein WP č. 2/2008: Michal Bobek, Reasonableness in Administrative Law: A comparative reflection on functional equivalence

•  Eric Stein WP č. 1/2008: Matej Avbelj, The Pitfalls of (Comparative) Constitutionalism for European Integration

Pokyny pro autory

Preferovaný rozsah příspěvků je 4.000 až 15.000 slov, včetně poznámek pod čarou. Pokud je příspěvek v angličtině, vyžadujeme dodržování citačního standardu OSCOLA, popřípadě standardu obvyklého v některém z anglofonních zahraničních časopisů. Pro příspěvky v češtině je možné alternativně použít normu ISO 690:1997 (viz např. publikace nakladatelství C.H. Beck).

Příspěvek by měl být ve formátu dokumentu word (.doc nebo .rtf); autor by k němu měl přiložit abstrakt článku (ne delší než 250 slov) a několik (3-7) klíčových slov.

Před uveřejněním příspěvek prochází recenzním řízením.

Autorská práva zůstávají autorova, příspěvek může být publikován i jinde.

Autory prosíme, aby příspěvky zasílali v elektronické podobě, na adresu vedoucího redaktora edice Jana Komárka: J.Komarek@lse.ac.uk.

Proč Eric Stein Working Papers?

Pokud bychom měli vybrat nejslavnějšího českého právníka, profesor Eric Stein z University v Michiganu (Ann Arbor) by byl nepochybným kandidátem. Úvodní věta z jeho článku „Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution”, se stala mantrou mnohých právníků a politologů, kteří se věnují evropské integraci: „Zastrčen v pohádkové říší Lucemburského velkovévodství, a obdařen, až donedávna, neškodným zanedbáváním ze strany mocností a médií, Soudní dvůr vytvořil ústavní rámec pro strukturu federálního typu v Evropě“.

Ve svých 98 letech byl Eric Stein nejstarším žijícím aktivním právním akademikem na světě. Než začal v roce 1955 působit na univerzitní půdě, pracoval pro americkou vládu v Organizaci spojených národů a podílel se například na sestavování pravidel zakotvujících Radu bezpečnosti OSN. Během své dráhy profesora na Univerzitě v Michiganu napsal 11 knih a více než stovku článků; především však vychoval stovky studentů.

Nejznámějším se však zřejmě Eric Stein stal díky svému zájmu o studium evropské integrace, kterou jako jeden z prvních začal vnímat ústavníma očima. Ve Steinově vnímání evropské integrace je stále patrný étos poválečné doby, která ji chápala jako záruku proti opakování hrůz druhé světové války. Není divu. Eric Stein se do Spojených států dostal jako čerstvý absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který jako Žid prchal před nacisty. Z jeho rodiny téměř nikdo válku nepřežil, rodiče zahynuli v Osvětimi.

Více se o profesoru Steinovi můžete dozvědět v tomto článku z časopisu Jungle Law, popřípadě z tohoto článku Tomáše Němečka v Hospodářských novinách.

S velkým zármutkem jsme se dozvěděli o úmrtí profesora Steina v červenci 2011. Doufáme, že další prací jak ve Společnosti, tak při publikování dalších working paperů nejlépe uctíme jeho památku. Osobní rozloučení jednoho z členů naší společnosti, Zdeňka Kühna, publikovaly Hospodářské noviny a můžete si je přečíst zde.