Členové

Členská základna Společnosti čítá v září 2021 celkem 130 řádných členů z různých právních profesí a ze všech koutů České i Slovenské republiky. Zájemci o členství nám mohou kdykoli poslat přihlášku – bližší informace naleznete v sekci Jak se stát členem.

[VAŠE JMÉNO]

Chybí na seznamu členů Vaše jméno? Možná nemáte řádně zaplacené členské příspěvky. Anebo jste ještě neposlal/a přihlášku do ČSESP. Anebo zatím nemáme Váš medailonek. Ve všech případech to můžete snadno a rychle napravit; vše potřebné naleznete v sekci „Jak se stát členem“. A možná je chyba na naší straně – v tom případě nám napište na info@csesp.cz a my to napravíme.

Zuzana Vikarská

Předsedkyně Společnosti; vyučující ústavního práva na brněnské právnické fakultě; studentka evropského práva na oxfordské právnické fakultě; asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Zajímá se o ústavní právo, evropské právo, medicínské právo a právo informačních technologií. Členkou ČSESP je od ledna 2010, tajemnicí v letech 2012-2018, předsedkyní od ledna 2019.

Monika Hanych

Tajemnice Společnosti; právnička Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva; vyučující mediálního práva na Právnické fakultě MU. Zajímá se o lidská práva, mediální právo a právo nových technologií. Členkou společnosti od 21. listopadu 2017.

Kristina Blažková

Pokladnice Společnosti; asistentka soudce Ústavního soudu; doktorandka na katedře politologie a sociologie PF UK. Zajímá se o ústavní právo a lidská práva, právní argumentaci a právní filozofii a právo EU. Členkou společnosti od 2. listopadu 2015.

Jan Exner

Právník Českého olympijského výboru, interní doktorand na Katedře evropského práva PFUK. Zajímá se zejména o právo ve sportu a právo EU; členem Společnosti od 14. 5. 2014.

Jan Komárek

Člen Výboru Společnosti, profesor evropského práva na Právnické fakultě Kodaňské univerzity, jeden ze zakladatelů blogu Jiné právo; absolvent pražské a oxfordské právnické fakulty. Zajímá se zejména o politický kontext evropského a ústavního práva a o teorii a praxi soudcovského rozhodování. Členem ČSESP je od úplného počátku; byl totiž jedním ze zakládajících členů Společnosti a členem Přípravného výboru.

Marek Antoš

Odborný asistent Katedry ústavního práva PFUK a proděkan pro vnější vztahy. Zajímá se zejména o volební právo, srovnávací ústavní právo či ústavní problémy politického systému.

Vojtěch Bartoš

Advokátní koncipient (Havel & Partners) se specializací na právo EU, ochranu osobních údajů a soutěžní právo; člen Společnosti od 1. ledna 2011.

Michal Bobek

Generální advokát Soudního dvora, zakládající člen a emeritní předseda ČSESP.

Pavla Boučková

Advokátka (Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři); členkou Společnosti od 15. dubna 2008.

Jan Broulík

Odborný asistent na Katedře národního hospodářství PFUK. Členem ČSESP od ledna 2014.

Jaroslav Brož

Advokát (Brož, Brož, Vala) a insolvenční správce; absolvent plzeňské a oxfordské právnické fakulty. Zajímá se o nekalou soutěž a litigace. Členem Společnosti od 22. ledna 2008.

Petr Bříza

Advokát (Bříza & Trubač); zajímá se o právo EU, srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé. Jeden ze zakládajících členů Společnosti.

Jakub Camrda

Soudce Nejvyššího správního soudu ČR; členem Společnosti od 18. února 2008.

Jan Drdla

Členem Společnosti od 22. února 2013.

Ondrej Hamuľák

Odborný asistent Katedry evropského práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty UPOL; členem Společnosti od 8. dubna 2008.

Jiří Kindl

Advokát a partner advokátní kanceláře Skils; externí lektor Právnické fakulty UK. Členem Společnosti od 11. března 2008.

Miluše Kindlová

Odborná asistentka Katedry ústavního práva PFUK; asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové; členkou Společnosti od 11. března 2008.

Jiří Kmec

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 28. ledna 2008.

Miroslav Knob

Analytik Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; interní doktorand na Katedře ústavního práva a politologie PrF MU; členem Společnosti od 25. března 2013.

Martin Kopa

Advokát (Havel & Partners); odborný asistent Katedry ústavního práva olomoucké právnické fakulty; členem Společnosti od 21. února 2013.

David Kosař

Členem Společnosti od 8. února 2008; bývalý člen Výboru Společnosti (2012-2016).

Zdeněk Kühn

Soudce Nejvyššího správního soudu ČR; profesor Katedry teorie práva PFUK; jeden ze zakládajících členů Společnosti.

Zuzana Malůšková

Zaměstnankyně právní služby Evropské komise; členkou Společnosti od 27. června 2008.

Tomáš Marek

Advokát; členem Společnosti od 19. června 2014.

Josef Neskusil

Advokát a insolvenční správce; členem Společnosti od 18. července 2014.

Jan M. Passer

Soudce Tribunálu Soudního dvora EU, dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu; zakládající člen Společnosti a předseda Společnosti v letech 2011-2012.

Jan Rambousek

Daňový poradce; členem společnosti od 29. ledna 2008.

Martin Ráž

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 2. května 2013.

Pavel Simon

Soudce Nejvyššího soudu ČR; členem Společnosti od 5. února 2008.

Martin Smolek

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie; členem Společnosti od 25. srpna 2008.

Václav Stehlík

Docent Katedry evropského práva Univerzity Palackého v Olomouci; členem Společnosti od 11. února 2008.

Jaroslav Šuchman

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 12. února 2008.

Ladislav Vyhnánek

Odborný asistent Katedry ústavního práva a politologie PrF MU, asistent ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka. Členem ČSESP od 21. ledna 2009.

Robert Zbíral

Docent Katedry ústavního práva a politologie PrF MU & Katedry politologie a společenských věd PF UPOL. Zajímá se o institucionální uspořádání EU, strategii prosazování národních zájmů členských států v EU, jakož i otázky vztahu členských zemí a EU v ústavní rovině.

Jiří Zemánek

Soudce Ústavního soudu ČR a externí spolupracovník Právnické fakulty UK v oboru ústavní právo Evropské unie; členem Společnosti od 10. března 2008.

Stanislav Kadečka

Odborný asistent Katedry správního práva PrF MU; členem ČSESP od 10. června 2015.

Kristýna Najmanová

Ředitelka Odboru komunitárního práva na Ministerstvu zahraničních věcí. Zajímá se především o právo vnějších vztahů EU, jakož i horizontální a vertikální dělbu moci v EU. Členkou společnosti od 13. května 2019.

Kristián Léko

Právník a publicista, absolvent pražské právnické fakulty. Zajímá se o ústavní právo, mediální právo a komparatistiku.

Ondřej Trnka

Advokát a externí doktorand PFUK; členem Společnosti od 9. března 2015.

Petr Sprinz

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 10. března 2015.

Vladimír Janoušek Pysk

Právnik Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; člen Společnosti od 5. března 2015.

Jan Kratochvíl

Soudce Městského soudu v Praze; členem Společnosti od 18. srpna 2015.

Martin Madej

Student PFUK; členem ČSESP od 11. července 2016.

Václav Janeček

Postgraduální student na Právnické fakultě Oxfordské univerzity; členem společnosti od 22. června 2016.

Ivan Puškár

Interní doktorand Katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU, projektový manažer @ADEL (Association for Development, Education and Labour, NGO). Zajímá se o mezinárodní investiční právo.

Jan Petr

Policy Assistant u Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Andrea Zemanová

Právnička ve vrcholném orgánu státní správy. Zajímá se zejména o právo Evropské unie (především se zaměřením na skandinávské státy), vztah unijního a vnitrostátního práva, nalézání právní identity členských států EU a v neposlední řadě pak o zvláštní postavení členských států uvnitř Unie. Členkou Společnosti od 4. ledna 2018.

Jan Lhotský

Vedoucí Centra pro lidská práva a demokratizaci. Vystudoval právo a ekonomii, má PhD z mezinárodního práva. Pracoval v advokacii a poté v právním oddělení EEAS v Bruselu. Rovněž působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Specializuje se na mezinárodní právo, lidská práva a mezinárodní trestní spravedlnost.

Monika Šamová

právnička Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva; členka Společnosti od 13. března 2019

Miroslav Jakab

Interní doktorand na Katedře evropského práva PF UK a konzultant Parlamentního institutu. Zajímá se o unijní legislativní proces, soutěžní právo a law and economics. Členem Společnosti od 21. 5. 2021.

Barbara Dufková

Advokátní koncipientka ve společnosti Skils s.r.o. advokátní kancelář,
externí doktorandka na katedře evropského práva PF UK. Absolventka
National University of Singapore (LL.M.) a PF UK (Mgr.). Zajímá se o
evropské a soutěžní právo, v rámci své výzkumné činnosti se zaměřuje
také na asijské právo, zejména vztah práva a společnosti v Číně a
zemích jihovýchodní Asie.

Jak se stát členem

Společnost je otevřena novým členům; členství vzniká rozhodnutím Výboru na základě internetové členské přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek se platí na účet společnosti: 2300386848/2010 (Fio). Další informace naleznete po kliknutí na nadpis tohoto příspěvku.