Členové

Členská základna Společnosti čítá v listopadu 2018 celkem 98 řádných členů z různých právních profesí a ze všech koutů České i Slovenské republiky. Zájemci o členství nám mohou kdykoli poslat přihlášku – bližší informace naleznete v sekci Jak se stát členem.

[VAŠE JMÉNO]

Chybí na seznamu členů Vaše jméno? Možná nemáte řádně zaplacené členské příspěvky. Anebo jste ještě neposlal/a přihlášku do ČSESP. Anebo zatím nemáme Váš medailonek. Ve všech případech to můžete snadno a rychle napravit; vše potřebné naleznete v sekci „Jak se stát členem“. A možná je chyba na naší straně – v tom případě nám napište na info@csesp.cz a my to napravíme.

Jan Komárek

Předseda Společnosti, profesor evropského práva na Právnické fakultě Kodaňské univerzity, jeden ze zakladatelů blogu Jiné právo; absolvent pražské a oxfordské právnické fakulty. Zajímá se zejména o politický kontext evropského a ústavního práva a o teorii a praxi soudcovského rozhodování. Členem ČSESP je od úplného počátku; byl totiž jedním ze zakládajících členů Společnosti a členem Přípravného výboru.

Zuzana Vikarská

Tajemnice Společnosti; vyučující ústavního práva na brněnské právnické fakultě; studentka evropského práva na oxfordské právnické fakultě; asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Zajímá se o ústavní právo, evropské právo, medicínské právo a právní a politickou filozofii. Členkou ČSESP je od ledna 2010, tajemnicí od ledna 2012.

Jan Exner

Pokladník Společnosti; právník Českého olympijského výboru, asistent na Katedře evropského práva PFUK. Zajímá se zejména o právo ve sportu a právo EU; členem Společnosti od 14. 5. 2014.

Marek Antoš

Člen Výboru Společnosti; odborný asistent Katedry ústavního práva PFUK a proděkan pro vnější vztahy. Zajímá se zejména o volební právo, srovnávací ústavní právo či ústavní problémy politického systému.

Robert Zbíral

Člen Výboru Společnosti; docent Katedry ústavního práva a politologie PrF MU & Katedry politologie a společenských věd PF UPOL. Zajímá se o institucionální uspořádání EU, strategii prosazování národních zájmů členských států v EU, jakož i otázky vztahu členských zemí a EU v ústavní rovině.

Vojtěch Bartoš

Advokátní koncipient (Havel & Partners) se specializací na právo EU, ochranu osobních údajů a soutěžní právo; člen Společnosti od 1. ledna 2011.

Vladimír Janoušek Pysk

Právnik Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; člen Společnosti od 5. března 2015.

Michal Bobek

Generální advokát Soudního dvora, zakládající člen a emeritní předseda ČSESP.

Pavla Boučková

Advokátka (Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři); členkou Společnosti od 15. dubna 2008.

Jan Broulík

Emile Noël Fellow @NYU School of Law. Členem ČSESP od ledna 2014.

Jaroslav Brož

Advokát (Brož, Brož, Vala) a insolvenční správce; absolvent plzeňské a oxfordské právnické fakulty. Zajímá se o nekalou soutěž a litigace. Členem Společnosti od 22. ledna 2008.

Petr Bříza

Advokát (Bříza & Trubač); zajímá se o právo EU, srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé. Jeden ze zakládajících členů Společnosti.

Jakub Camrda

Soudce Nejvyššího správního soudu ČR; členem Společnosti od 18. února 2008.

Jan Drdla

Členem Společnosti od 22. února 2013.

Ondrej Hamuľák

Odborný asistent Katedry evropského práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty UPOL; členem Společnosti od 8. dubna 2008.

Jiří Kindl

Advokát a partner advokátní kanceláře Weil; externí lektor Právnické fakulty UK. Členem Společnosti od 11. března 2008.

Miluše Kindlová

Odborná asistentka Katedry ústavního práva PFUK; asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové; členkou Společnosti od 11. března 2008.

Jiří Kmec

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 28. ledna 2008.

Miroslav Knob

Analytik Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; interní doktorand na Katedře ústavního práva a politologie PrF MU; členem Společnosti od 25. března 2013.

Martin Kopa

Advokát (Havel & Partners); odborný asistent Katedry ústavního práva olomoucké právnické fakulty; členem Společnosti od 21. února 2013.

David Kosař

Členem Společnosti od 8. února 2008; bývalý člen Výboru Společnosti (2012-2016).

Zdeněk Kühn

Soudce Nejvyššího správního soudu ČR; profesor Katedry teorie práva PFUK; jeden ze zakládajících členů Společnosti.

Zuzana Malůšková

Zaměstnankyně právní služby Evropské komise; členkou Společnosti od 27. června 2008.

Tomáš Marek

Advokát; členem Společnosti od 19. června 2014.

Josef Neskusil

Advokát a insolvenční správce; členem Společnosti od 18. července 2014.

Jan M. Passer

Soudce Tribunálu Soudního dvora EU, dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu; zakládající člen Společnosti a předseda Společnosti v letech 2011-2012.

Jan Rambousek

Daňový poradce; členem společnosti od 29. ledna 2008.

Martin Ráž

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 2. května 2013.

Pavel Simon

Soudce Nejvyššího soudu ČR; členem Společnosti od 5. února 2008.

Martin Smolek

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie; členem Společnosti od 25. srpna 2008.

Václav Stehlík

Docent Katedry evropského práva Univerzity Palackého v Olomouci; členem Společnosti od 11. února 2008.

Jaroslav Šuchman

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 12. února 2008.

Ladislav Vyhnánek

Odborný asistent Katedry ústavního práva a politologie PrF MU, asistent ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka. Členem ČSESP od 21. ledna 2009.

Jiří Zemánek

Soudce Ústavního soudu ČR a odborný asistent Katedry ústavního práva PF UK; členem Společnosti od 10. března 2008.

Stanislav Kadečka

Odborný asistent Katedry správního práva PrF MU; členem ČSESP od 10. června 2015.

Kristián Léko

Právník a žurnalista, absolvent pražské právnické fakulty. Zajímá se o ústavní právo, mediální právo či právní a ústavní komparatistiku.

Ondřej Trnka

Advokát a externí doktorand PFUK; členem Společnosti od 9. března 2015.

Petr Sprinz

Advokát (Havel & Partners); členem Společnosti od 10. března 2015.

Jan Kratochvíl

Soudce Městského soudu v Praze; členem Společnosti od 18. srpna 2015.

Martin Madej

Student PFUK; členem ČSESP od 11. července 2016.

Václav Janeček

Postgraduální student na Právnické fakultě Oxfordské univerzity; členem společnosti od 22. června 2016.

Ivan Puškár

Interní doktorand Katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU, projektový manažer @ADEL (Association for Development, Education and Labour, NGO). Zajímá se o mezinárodní investiční právo.

Jak se stát členem

Společnost je otevřena novým členům; členství vzniká rozhodnutím Výboru na základě internetové členské přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek se platí na účet společnosti: 2300386848/2010 (Fio). Další informace naleznete po kliknutí na nadpis tohoto příspěvku.