Orgány

Orgány Společnosti jsou valná hromada, pětičlenný výbor a předseda.

Výbor Společnosti pro rok 2017 a 2018 byl zvolen na řádné Valné hromadě dne 19. 12. 2016 v následujícím složení:

Předseda:   Jan Komárek
Tajemnice:   Zuzana Vikarská
Pokladník:   Jan Exner
Člen výboru:   Marek Antoš
Člen výboru:   Robert Zbíral

Kontakt: info @ csesp.cz (Zuzana Vikarská)

Podrobná ustanovení upravující činnost jednotlivých orgánů naleznete ve Stanovách.