Orgány

Orgány Společnosti jsou valná hromada, pětičlenný výbor a předseda.

Výbor Společnosti pro rok 2019 a 2020 byl zvolen na řádné Valné hromadě dne 14. 12. 2018 v následujícím složení:

Předsedkyně:   Zuzana Vikarská
Tajemnice:   Monika Hanych
Pokladnice:   Kristina Blažková
Člen výboru:   Jan Exner
Člen výboru:   Jan Komárek

Kontakt: info @ csesp.cz (Monika Hanych / Jan Exner)

Podrobná ustanovení upravující činnost jednotlivých orgánů naleznete ve Stanovách.