Orgány

Orgány Společnosti jsou valná hromada, pětičlenný výbor a předseda.

Výbor Společnosti pro období od září 2021 do září 2023 byl zvolen na mimořádné Valné hromadě dne 22. 9. 2021 v následujícím složení:

Předsedkyně:   Zuzana Vikarská
Tajemnice:   Natálie Dřínovská
Pokladnice:   Karolina Michková
Člen výboru:   Jaroslav Benák
Člen výboru:   Matěj Slavík

Kontakt: info @ csesp.cz (Natálie Dřínovská)

Podrobná ustanovení upravující činnost jednotlivých orgánů naleznete ve Stanovách.