Akademické akce, Vzdělávací akce

ČSESP Moot Court ve virtuálním prostoru

Pravidelný moot court z evropského práva postavil tento rok studenty před otázku, zdali má životní prostředí přednost před volným pohybem zboží a služeb. Fiktivní členský stát měl již dost automobilových kolon a spalin a zakázal vjezd do hlavního města všem automobilům se spalovacím motorem. Skutečnost, že takové opatření dopadne tíživěji na zahraniční dopravce a že onen členský stát je zdaleka největším výrobcem elektromobilů, nicméně zavdávala podezření, že jeho motivy nemusí být tak čisté jako jeho vzduch a řeky. Studenti tak řešily celou plejádu problémů od velmi konkrétní definice velké křižovatky až po neuchopitelnou problematiku národní identity. 

Kvůli koronavirové pandemii se moot court musel přesunout z tradičních jednacích místností Nejvyššího správního soudu na virtuální platformu MS Teams. Byť se objevily některé izolované potíže způsobené zejména výpadky v připojení některých účastníků, celkově proběhla soutěž 4. prosince 2020 lépe, nežli se organizátoři odvažovali doufat. Izolace a všednost lockdownových dní také zapříčinila, že se do moot courtu přihlásil zatím nejvyšší počet soutěžících v historii soutěže. Z níže přiložených „fotek“ navíc můžete vidět, že i online prostoru stál moot court soutěžící i soudce spoustu soustředění a přemýšlení.

Jako nejlepší tým se po letech brněnské dominance prosadil pražský tým ve složení Adéla Martínková a Anna Sergejko. Koneckonců, do Prahy putovaly také všechny tři ceny pro nejlepšího řečníka, které získali Adéla Martínková, Kateřina Levá a Matouš Jan Kadleček. Cenu pro nejlepší písemné podání si nakonec domů odvezl tým z Brna ve složení Sára Dittrichová, Magdaléna Kacetlová, Tereza Kupcová a Kateřina Večeřová.  

Všem vítězům gratulujeme a velmi děkujeme všem organizátorům, soudcům i účastníkům za účast v tomto minimálně formou bezprecedentním moot courtu! 

Příští rok se ale snad opět setkáme na Nejvyšším správním soudu.