Akademické akce, Společenské akce, Vzdělávací akce

Ph.D. Workshop 2021

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo připravuje osmý ročník Ph.D. Workshopu. Letošní termín se přesouvá na jaro a uskuteční se 16. – 17. 4. 2021 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Těšíme se na společné setkání.

Podrobné informace o workshopu, včetně přihlášky a jejích příloh, naleznete v přiložené pozvánce: