Uncategorized

Výběrové řízení na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR

Vážení členové a příznivci ČSESP,

pokud máte pozitivní vztah k právu Evropské unie a měli byste zájem věnovat se mu v praxi, tato nabídka z ministerstva zahraničí by Vás mohla zaujmout.

Specifikace agendy právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR:

  • Tvůrčím způsobem zpracovává právní expertní stanoviska k otázkám práva EU, především v oblasti (i) společné obchodní politiky, (ii) společné zahraniční a bezpečnostní politiky, (iii) rozvojové spolupráce a (iv) humanitární pomoci. V této oblasti též vykonává konzultační a poradenskou činnost pro jednotlivé útvary MZV ČR a ostatní resorty.
  • Podílí se na tvorbě a zasazuje se o následné jednotné provádění koncepce ČR pro sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie.
  • Sleduje nově vydávané předpisy práva EU a způsob jejich transpozice do právního řádu ČR, spolupracuje s Úřadem vlády v otázkách obecné harmonizace. Kontroluje soulad návrhů právních předpisů ČR s právem EU.
  • V rámci zastupování ČR před Soudním dvorem EU se podílí na přípravě stanovisek a vyjádření ČR.“

Jde sice pouze o pozici na dobu určitou (do 31. května 2021), šikovné hlavy se však ve státní správě určitě neztratí ani po uplynutí dané doby.

Pozor, termín pro podání přihlášky je již 11. července 2019!

Více info ZDE.