Akademické akce

Moot court 2017

Vážení příznivci ČSESP a CLS, milí studenti,

připravujeme pro Vás druhý ročník česko-slovenského moot courtu z práva EU. Můžete se těšit na problematiku ochranných známek, práva na právní ochranu a další aktuální otázky práva EU. Konkrétní zadání případu bude publikováno na webu ČSESP na přelomu září/října 2017. Termín pro odevzdání písemných podání je 5. listopadu 2017. Ústní finále se odehraje v pátek 1. prosince 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Sledujete web a Facebook ČSESP, kam budeme pravidelně přidávat aktuální informace.

Budeme se těšit z Vaší účasti.

ČSESP + CLS