Ondrej Hamuľák

Členství ve Společnosti
  • členem Společnosti od 8. dubna 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného, PF UP v Olomouci
Vzdělání
  • 2006 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
  • Ústavní právo Evropské unie
  • Lidská práva
  • Evropská spolupráce v trestních věcech
Vybrané publikace
  • HAMUĽÁK, O.: Dělba moci v České republice a Slovenské republice : komparace systémů nejvyšších státních orgánů v jejich vývoji a v současné podobě. Právní fórum : český právnický měsíčník – 4/10 (2007), s. 374-380.
  • HAMUĽÁK, O.: Předběžná ochrana subjektivních komunitárních práv. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007, Sborník z konference, Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2007, s. 36-42.
  • HAMUĽÁK, O.: Předběžná ochrana subjektivních komunitárních práv v řízení před národními soudy – podmínky a mantinely. In: Malacka, M. (eds.): Monseho olomoucké právnické dny 2007, Sborník z konference, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 2008, s.439-456.
  • HAMUĽÁK, O.: Reform treaty – Co nového přineslo léto Evropě?. In: Hamuľák, O. (eds.): Debaty mladých právníků 2007, Sborník z konference, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 2008, s. 131-135.
Kontaktní adresa

Katedra evropského a mezinárodního práva
Právnická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc

Telefon

Tel.: +420 585 637 635

E-mail

ondrej.hamulak @ upol.cz