Monika Hanych

Členství ve Společnosti

  • tajemnice Společnosti (od r. 2018)
  • členka Společnosti od 21. 11. 2017

Pracoviště, pozice na pracovišti

  • Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, právnička
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Oblasti profesního zájmu

  • lidská práva
  • mediální právo
  • právo nových technologií