Miroslav Jakab

Členství ve Společnosti

  • Členem Společnosti od 21. května 2021.

Pracoviště, pozice na pracoviště

Vzdělání

  • 2020 Mgr., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií
  • 2019 Mgr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta
  • 2017 Bc., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií

Oblasti profesního zájmu

  • Legislativní proces EU
  • Soutěžní právo
  • Law and economics

Vybrané publikace

  • Will the new generation of networks face stricter competition law enforcement? In: MIŠÚR, PETER. Competition and Telecommunications‘ Network Sharing: international online workshop. Praha: Kairos, 2021, str. 32-35.
  • Proč současný antitrust potřebuje psychologa? In: GERLOCH, ALEŠ, a KATARZYNA ŽÁK KRZYŽANKOVÁ. Právo v měnícím se světě. Praha: Aleš Čeněk, 2020, str. 702-712.
  • Effective regulation, legal certainty and the conundrum of online platform self-preferencing. In: ANTITRUST Revue soutěžního práva, 2019, roč. 10, č. 87-90.