Lucie Nechvátalová

Členství ve Společnosti

 • členkou Společnosti od 10. 2. 2017

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • asistentka soudce Nejvyššího správního soudu 
 • vedoucí sekce Česká republika a lidská práva Centra pro lidská práva a demokratizaci (http://www.centrumlidskaprava.cz/)
 • stáže: Kancelář veřejné ochránkyně práv (2008 – 2013), Organizace spojených národů – Sankční výbor RB OSN pro Al-Káidu a Taliban (2011), Nejvyšší správní soud (2013), Evropský soud pro lidská práva (2017)

Vzdělání

 • 2010 – právo (Mgr.) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • 2017 – lidská práva a demokratizace (E.MA) na EIUC v Benátkách a na Université de Strasbourg  

Oblasti profesního zájmu

 • Lidská práva
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv
 • Zákaz mučení a jiného špatného zacházení a odškodňování obětí takového zacházení
 • Pozitivní povinnosti států

Vybrané publikace

 • ANTONOVIČOVÁ, Barbora; NECHVÁTALOVÁ, Lucie. Soud poprvé propustil na svobodu člověka odsouzeného na doživotí. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci.2018, č. 8, r. 10, s. 29 – 32. ISSN 1804-2392.
 • NECHVÁTALOVÁ, Lucie. E.MA jako brána mezi lidskoprávní experty. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci.2017, č. 10, r. 9, s. 3 – 7. ISSN 1804-2392.
 • NECHVÁTALOVÁ, Lucie. Positive Obligations of the States in the Context of Article 3 of the European Convention. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 54 – 71. ISBN 978-80-210-7488-0.
 • NECHVÁTALOVÁ, Lucie. Působení lidských práv (zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech) v horizontálních vztazích mezi jednotlivci. In Adam Giertl. Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 107-112, 6 s. ISBN 978-80-8152-071-6.
 • NECHVÁTALOVÁ, Lucie. Lidská práva v boji proti terorismu: Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů. In Blaho, Peter; Švecová, Adriana. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 379-388, 10 s. ISBN 978-80-8082-586-7.
 • NECHVÁTALOVÁ, Lucie. Protection of human rights of alleged international terrorists by the ECHR and the CJEU in a comparative view. In Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1673-1680, 8 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

Kontakt