Jiří Motičák

Členství ve Společnosti
  • členem Společnosti od 17. května 2016
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • daňový poradce, Chebská účetní a poradenská s.r.o.
  • člen sekce správy daní KDP ČR
  • člen sekce DPH KDP ČR
Vzdělání
  • 2018 Mgr., Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
  • právo Evropské unie
  • daňové právo
  • správní právo a správní soudnictví
  • ústavní právo
E-mail

moticak @ chebskaucetni.cz

Domovská www stránka

http://www.chebskaucetni.cz/index.php/kontakty/danovi-poradci/3-jiri-moticak