Jiří Kmec

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 28. ledna 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář – counsel
Vzdělání
 • 2006 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie)
 • 2003 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2001 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • judikatura Evropského soudu pro lidská práva
 • trestní právo
 • ústavní právo
Vybrané publikace
 • Kmec, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného evropského trestního práva. Praha, C.H.Beck 2006
 • Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha, C.H.Beck 2012
E-mail

kmec @ email.cz