Jan Petr

Členství ve Společnosti
  • členem Společnosti od r. 2019
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • Interim agent u Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Policy Assistant
  • Poradce v oblasti dvojího česko-německého občanství, Artikel116.cz
Vzdělání
  • 2018 Mgr., Univerzita Karlova
Oblasti profesního zájmu
  • trestní právo
  • právo Evropské unie
  • srovnávací právo
  • španělské trestní právo
  • správní a ústavní právo
E-mail a www stránka

jan.petr@artikel116.cz

www.linkedin.com/in/petrjan194/

www.artikel116.cz/kontakt/