Akademické akce, Společenské akce, Vzdělávací akce

Ph.D. Workshop 2022

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo připravuje osmý ročník Ph.D. Workshopu. Letošní termín se přesouvá na podzim a uskuteční se 4. – 6. 11. 2022 na Právnické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně.

Těšíme se na společné setkání.

Podrobné informace o workshopu, včetně přihlášky a jejích příloh, naleznete v přiložené pozvánce: