Akademické akce

Jaká je role ústavních právníků?

Zveme vás 23. 2. 2022 od 17:30 hodin na neformální diskuzi o tom, co je vlastně úkolem (českých) ústavních právníků.

Zajímá vás, zda by akademici měli dělat nejen výzkum a výuku, ale i osvětu vůči širší společnosti? Co to znamená (či může znamenat) v českém prostředí? Jak se díváme na to, když ústavní právníci zároveň soudí na vrcholných soudech, když působí v advokacii, když jsou vidět v médiích? Platí pro ně nějaké limity? Měli by být naopak někde více aktivní než doteď?

Diskuze se zúčastní:
Jan Komárek – profesor na kodaňské právnické fakultě, který o tomto tématu nedávno publikoval článek. Reakce na článek se objevili už i na Verfassungsblogu tady a tady.

Jan Kysela – profesor pražské právnické fakulty, který pravidelně vystupuje jako expert a komentátor na ústavněprávní dění.

Andrea Procházková – redaktorka Respektu, právnička. Ve své žurnalistické činnosti se věnuje aktuálním tématům práva a justice.

Monika Hanych – právnička Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, která se ve své akademické činnosti věnuje mj. vyobrazování práva v médiích.

Diskuzi bude moderovat předsedkyně ČSESP Zuzana Vikarská.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: https://forms.gle/upKA4dkYGsoGBy667

Přihlašujte se prosím nejpozději do 22. 2. 23:59. Odkaz na připojení k události vám zašleme ráno v den konání akce na uvedený e-mail.

Těší se na vás ČSESP!