Společenské akce

Valná hromada 2018

Vážení členové a členky ČSESP,

v souladu s čl. 12 Stanov ČSESP si Vás dovolujeme pozvat na řádnou Valnou hromadu Společnosti. Ta se bude konat v pátek 14. 12. 2018 od 18:00 v Praze, v restauraci Baterka (Bílkova ulice, poblíž fakulty). Z organizačních důvodů bychom Vás rádi požádali o informaci o Vaší účasti či neúčasti, a to ideálně co nejdříve, nejpozději však do pátku 7. 12. 2018. Děkujeme!

Plánovaný program Valné hromady:
1/ Volba předsedajícího, zapisovatele, a skrutátorů.
2/ Zpráva Předsedy (Jan Komárek) o činnosti Společnosti za uplynulé období.
3/ Zpráva Tajemnice (Zuzana Vikarská) o stavu členské základny Společnosti.
4/ Zpráva Pokladníka (Jan Exner) o finanční situaci Společnosti.
5/ Volba orgánů Společnosti na nadcházející funkční období.
6/ Výhled a náměty na další akce Společnosti v nadcházejícím funkčním období.

Ad 5/ Pokud by měl kdokoliv z Vás zájem kandidovat na (jakoukoliv) funkci ve Společnosti, nechť nám ohlásí svoji kandidaturu dle čl. 19 odst. 9 Stanov – úplně postačí e-mailem (tajemnici, tedy na zuzi @ vikarska.eu) stručně projevit svůj zájem, a to nejpozději do 30. listopadu 2018, jak vyžadují Stanovy. 

Ad 6/Pokud máte jakékoli nápady, čemu by se Společnost mohla do budoucna věnovat, budeme za Vaše podněty velice rádi – ať již přímo na VH, nebo (ještě lépe) prostřednictvím e-mailu, ať o Vašich nápadech můžeme do VH přemýšlet a společně pak v Praze diskutovat, jak je zrealizovat.

Těšíme se na veškeré Vaše odpovědi a podněty, jakož i na osobní setkání v pátek 14. prosince v Praze!