Akademické akce, Společenské akce, Vzdělávací akce

Akce 2018: save the date(s)

Vážení členové a příznivci ČSESP,

rádi bychom Vás informovali o plánech Společnosti po zbytek tohoto roku a konkrétních datech, kdy pro Vás plánujeme další akce a projekty. Budeme doufat, že si tato data již teď poznačíte a že se s Vámi alespoň na jedné z plánovaných akcí potkáme.

PhD Workshop 2018: pátek 9. 11. až neděle 11. 11., Právnická fakulta MU v Brně

PhD Workshop je tradičním projektem ČSESP, v jehož rámci se každoročně setkávají čeští a slovenští studenti doktorských programů a prezentují své dizertační projekty před publikem náročných mentorů z akademie i praxe. Zpětná vazba se zaměřuje především na metodologické otázky, částečně však i na substantivní rady a doporučení ze strany mentorů či ostatních účastníků. V neposlední řadě je PhD Workshop skvělou příležitostí k setkávání mladých akademiků se zájmem (nejen) o evropské a srovnávací právo. Přihlašování do neděle 16. 9., zaslání podkladů do neděle 14. 10. 2018.

ČSESP moot court 2018: sobota 8. 12., Brno (pravděpodobně NSS nebo ÚS)

Již třetí ročník ČSESP moot courtu je určen pregraduálním studentům českých a slovenských právnických fakult, a to včetně těch studentů, kteří zatím s právem EU neměli žádnou zkušenost. Týmy mohou být složeny ze dvou až čtyř studentů, moot court probíhá v češtině a ve slovenštině, v porotě zasednou vyučující evropského práva i experti z právní praxe. Soutěžní případ bude zveřejněn v průběhu léta, termín pro odevzdání písemných podání bude v pátek 16. 11. 2018, ústní kolo se uskuteční v některé ze soudních budov v Brně, a to v sobotu 8. 12. 2018.

ČSESP Sympozium, předvánoční workshop a valná hromada: pátek 14. 12., Praha

V předvánoční době nás letos opět čeká (volební) valná hromada, ještě předtím se však sejdeme v kruhu členů Společnosti v rámci pilotního projektu s názvem „ČSESP Sympozium“. O formátu Sympozia ještě diskutujeme, jeho účelem však bude dát členům Společnosti prostor pro prezentaci jejich odborných výstupů (včetně „work-in-progress“). V odpoledních hodinách pak proběhne workshop k tématu ústavního přezkumu politických rozhodnutí, zejména socio-ekonomických otázek.

Bližší informace ke všem plánovaným akcím Vám včas rozešleme e-mailem.

Budeme se těšit na setkání!