Akademické akce

Předvánoční seminář 2017: Digitální ekonomika

Vážení členové a příznivci ČSESP,

přijměte prosím naše pozvání na seminář s pracovním názvem „Digitální ekonomika“, který se uskuteční v pátek 15. 12. 2017 v odpoledních hodinách na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přesný čas a program budou upřesněny.

Při přijímání nového občanského zákoníku bylo možné narazit na kritiku, že se vcelku pečlivě věnuje případům, kdy někomu uletí včely nebo vyhání dobytek na pastvu, a relativně malou pozornost naopak věnuje novinkám spojeným s dobou internetovou. Svým způsobem lze tento postřeh zobecnit na celý právní řád a jeho vztah k digitální ekonomice. Mnozí se však domnívají, že to vlastně není problém: právo je univerzální a uplatňuje se bez ohledu na to, zda jde o vztahy vznikající ve fyzickém či internetovém světě. Některé aspekty digitální ekonomiky jsou však přece jen specifické. V rámci semináře bychom se proto rádi věnovali tomu, jaké nové výzvy pro právo z ní vyplývají, jak by měla vypadat její právní regulace a jestli je vůbec nutná, a také do jaké míry je vhodné na ni dosavadní regulaci aplikovat. Vystoupení přislíbili např. Ondřej Malý (vládní koordinátor pro digitální agendu), Jan Klesla (novinář, LN), Jiří Kindl (Weil, Gotshal & Manges) či Jakub Morávek (PF UK), u dalších řečníků ještě čekáme na definitivní potvrzení.

Budeme se těšit z Vaší účasti.