Společenské akce

Valná hromada 2016

Valná hromada ČSESP se letos uskuteční v pondělí 19. 12. od 18:30 v Praze. Na programu jsou zprávy Předsedy, Tajemnice a Pokladníka za uplynulé volební období, změna stanov, volba orgánů na další dva roky a diskuse o budoucích aktivitách Společnosti.

Členové Společnosti byli na VH pozváni e-mailem, který obsahuje i veškeré praktické informace včetně místa konaní VH a návrhu změny stanov. Všechny členy prosíme, aby nám svou účast na VH potvrdili e-mailem, a to nejpozději do pátku 16. prosince.

Těšíme se na Vás v pondělí 19. prosince!