Akademické akce

Konference 2016: Dopad práva EU na českou legislativu

V pátek 13. května 2016 se uskuteční další ze série konferencí, které pro vás každoročně připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tématem letošní konference bude Dopad práva EU na českou legislativu: vítaný původce prospěšných nápadů, či narušitel domácí harmonie? 

Právo EU ovlivňuje české právní předpisy nejen přímo prostřednictvím transpozice, ale rovněž nepřímo například zužováním prostoru pro vlastní volbu řešení. Úkolem prvního panelu je popsat aktuální stav, u dalších by potom evropeizace legislativy měla být brána jako potvrzená skutečnost, čemuž odpovídá i pojetí panelů. U panelu č. 2 jde o analýzu ovlivnění legislativního procesu (včetně vlivu zapojených subjektů) a struktury/podoby legislativy požadavky EU či zvolenými implementačními strategiemi. Třetí panel z odlišných pozic řečníků posoudí, do jaké míry jsou cíle unijní legislativy, jejího českého provedení a poté i aplikace vzájemně kompatibilní a nakolik evropeizace reálně prospěla situaci ve zvolených odvětvích práva. Jelikož korpus legislativy na rozdíl od zmíněných myšlenkových vzorců je jasně identifikovatelný, řečníci by měli svá tvrzení pokud možno podpořit agregovanými údaji či zobecňujícími příklady. Konečně poslední panel má mít normativní charakter a přesunout se od technicko-legislativních a institucionálních aspektů problematiky k obecnějším.

Na konferenci vystoupí:

Úvodní slovo: Martin Smolek

Panel I: Robert Zbíral, Jan Kysela, Richard Král, Jan Malíř,
moderuje David Kosař

Panel II: Markéta Whelanová, František Korbel (TBC), Jan Grinc, Zuzana Malůšková, Marek Antoš, Jiří Vláčil, moderuje Hubert Smekal

Panel III: Libor Dvořák, Petra Humlíčková, Nataša Chmelíčková, Jakub Camrda,
moderuje Robert Zbíral

Panel IV: Karel Šimka, Jiří Zemánek, Zdeněk Kühn (TBC), Ivo Šlosarčík, Kateřina Šimáčková, Dušan Uher, moderuje Pavel Molek.

Závěrečné šlovo: Michal Bobek.

Podrobný program a další informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Print