Zuzana Malůšková

Členství ve Společnosti
  • členkou Společnosti od 27. června 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • Právní služba Evropské komise
Vzdělání
  • LL.M. Europainstitut, Sárská univerzita v Saarbrückenu (Německo)
  • Právnická fakulta Zápodočeské univerzity v Plzni
Oblasti profesního zájmu
  • vnější vztahy EU
  • ústavní otázky evropské integrace
Vybrané publikace
  • Způsob vnitrostátního schvalování smluv podle čl. 24 SEU, Právní rozhledy č. 19/2005
  • Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv (společně s P. Břízou), Právní rozhledy č. 10/2006