Vojtěch Bartoš

 • advokátní koncipient (Havel & Partners)
 • člen ČSESP od 1. ledna 2011
 • kontakt: vojtech.bartos @ seznam.cz

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • Havel & Partners: advokátní koncipient

Vzdělání

 • 2017 Mgr., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2013-14 Erasmus, Právnická fakulta KU Leuven

Oblasti profesního zájmu

 • právo EU
 • ochrana osobních údajů
 • soutěžní právo
 • evropská ochrana lidských práv
 • právní regulace

Vybrané publikace

 • Parlament v roli ústavodárce a jeho limity. In: Wintr, J., Antoš, M. (eds.): Parlamenty – funkce kultura, procedury. Praha: Leges, 2011
 • Právo na spravedlivý proces. In: Antoš, M., Wintr, J. (eds.): Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012