Václav Stehlík

Členství ve Společnostid2146ecefd
 • členem Společnosti od 11. února 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
Vzdělání
 • 2008 JUDr., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta (Právo Evropské unie)
 • 2005 Ph.D., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta (Teoretické právní vědy: Právo Evropských společenství)
 • 2004 LL.M., University of London, Queen Mary College (EU Law)
 • 2000 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2008 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (Anglistika a amerikanistika)
Oblasti profesního zájmu
 • soudní systém EU
 • vnitřní trh EU
 • vnější vztahy EU
Vybrané publikace
 • Stehlík, V. (eds.): Studie z evropského migračního práva, 2018. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 129 s.
 • Stehlík, Václav (ed.). Studie z právě vnějších vztahů Evropské unie 2018. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 119 s.
 • Stehlík, V.: Metamorphosis of Public Security Exception in the EU Internal Market and EU Citizens’ Rights, in: Agnieszka Bień-Kacała et al (ed.), Liberal constitutionalism between individual and collective interests, Toruń 2017, s. 209-241
 • Stehlík, V., Hamuľák, O., Petr, M.: Právo Evropské unie: ústavní základy a vnitřní trh, Leges 2017
  Stehlík, Václav (ed.). Studie z právě vnějších vztahů Evropské unie 2017. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 127 s.
 • Stehlík, V.: Brexit, EEA and the free movement of workers: structural considerations on flexibility, International and Comparative Law Review, No. 2, 2016, s. 145-156
 • Stehlík, V., Hamuľák, O., Petr, M.: Praktikum práva Evropské unie [Practicebook on EU internal Market], Leges 2016
 • Stehlík, V., Hamuľák, O., Jirásek, J., Bončková, H., Petr, M.: Evropské právo před českými soudy. Leges: Praha, 2014, 304 s.
 • Stehlík, V., Hamuľák, O.: Legal Issues of EU Internal Market: Understanding Four Freedoms, UP Olomouc, 2013, 248 s.
 • Hamuľák, O., Stehlík, V.: European Union Constitutional Law: Revealing the Complex Constitutional System of the European Union, UP Olomouc, 2013, 203 s.
 • Stehlík, V.: Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie, 1. vyd., Leges, Praha 2012, s. 264
 • Stehlík, V.: Curtea Europeana de Justitie, dreptul la o instanta constituita prin lege si dreptul constitutional ceh (The European Court of Justice, the right to a statutory judge and the Czech Constitutional Law), Revista română de drept european, č. 4, 2011, s. 71-85, ISSN: 2068-8083, Wolters Kluwer Romania, 2011, 71-75
 • Stehlík, V.: The obligatory preliminary ruling procedure and its enforcement in the Czech and Slovak legal order, UWM Law Review, University of Warmia, Olsztyn, Polsko, č. 3, 2011, s. 6-25, dostupné online na: http://www.uwm.edu.pl/lawreview/
 • Stehlík, V.: Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU – teorie a praxe, Právník č. 5, 2011, s. 448-468
 • Stehlík, V.: Czech constitutional rules vis-à-vis EU fundamentals rights standards: systematic remarks, Central and Eastern European Countries after and before Accession – volume II, Budapest 2011, s. 129-138
 • Stehlík, V.: Actual issues of national procedural autonomy and effective enforcement of EU law, Harmonization and Unification of Law in the European Context – section of European Law and Comparative Jurisrudence, UK Bratislava, 2011, 231-237
 • Stehlík, V., Hamuľák, O., Petr, M.: Praktikum práva Evropské unie – vnitřní trh. Teoretické základy, judikatura, praktické příklady, Leges 2011, s. 288
 • Stehlík, V. : Teoretické aspekty pojmu „soud“ v řízení o předběžné otázce podle čl. 234 SES na pozadí judikatury ESD, Právník č. 7, 2005, 704-739
 • Stehlík, V.: Účinky rozhodnutí Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce, Právny obzor č. 4, 2005, 312-334
 • Stehlík, V.: Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu, UP Olomouc 2006, s. 184
E-mail

vaclav.stehlik @ upol.cz