Václav Janeček

Členství ve Společnosti

 • člen Společnosti od 22. června 2016

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • University of Oxford, Faculty of Law: MSt in Legal Research
 • PF UK, Katedra teorie práva: vědecký pracovník a doktorand
 • advokátní koncipient

Oblasti odborného zájmu

 • soukromoprávní odpovědnost
 • právní teorie, teorie soukromého práva, filozofie práva
 • právo ICT (člen Digital Law SIG při European Law Institute, člen International Association for Artificial Intelligence and Law)
 • právo EU a srovnávací právo (člen European Law Institute)
 • veřejné zakázky (člen Procurement Law Academic Network)

Vzdělání

 • od 2016 MSt, University of Oxford, právo
 • od 2013 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, právo
 • 2016 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, právo
 • 2013 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, právo
 • 2013 Erasmus, University of Sussex, právo a filozofie
 • 2011 Bc., Univerzita Karlova v Praze, filozofie

E-mail

 • janecek @ prf.cuni.cz