Tomáš Marek

Členství ve Společnostirsz_1img_2406_1
 • členem Společnosti od 19. června 2014
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • MAREK & STANOVSKÝ, advokátní kancelář: advokát
 • PF UP v Olomouci, Katedra občanského práva a pracovního práva: doktorand
 • Butzel Long, Detroit, MI (4 – 8/2014): visiting attorney
 • METIDA Law firm of Reda Zaboliene, Vilnius (10/2012): legal intern
Vzdělání
 • 2010 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2010 Diploma, University of San Diego, Summer School of Law
 • 2007/08 Erasmus, University of Wolverhampton, Faculty of Law
Oblasti profesního zájmu
 • ochrana osobnosti, mediální právo
 • deliktní právo
 • právnické osoby
Vybrané publikace
 • Řešení bagatelních deliktů. Praha: Leges, 2014, 128 stran (spoluautor Mgr. Pavel Jiříček)
 • Punitive damages v rámci deliktů proti soukromí – srovnání českého a některých zahraničních přístupů. In: MADLEŇÁKOVÁ, PIECHOWICZOVÁ eds.: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo, Leges, 2014, str. 64 – 76
 • Delikty na cti z pohledu současného práva. In: Acta Iuridica Olomucensia, 2013, č. 8, Supplementum na téma: Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické a historické, str. 133 – 152
Kontaktní adresa

MAREK & STANOVSKÝ, advokátní kancelář, Praha 5 – Smíchov, Malátova 633/12, PSČ: 150 00

E-mail

marek @ ms-ak.cz

Domovská www stránka

http://www.ms-ak.cz/