Robert Zbíral

Členství ve Společnosti
 • bývalý člen Výboru Společnosti (2012 – 2018)
 • členem Společnosti od 9. dubna 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Právnická fakulta MU, Katedra ústavního práva a politologie: docent
 • Právnická fakulta UPOL, Katedra politologie a společenských věd: docent
Vzdělání
 • 2005 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2004 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • institucionální uspořádání EU (horizontální rovina)
 • teorie a praxe rozhodování v Radě ministrů
 • strategie prosazování národních zájmů členských státu v EU
 • otázky vztahu členských zemí a EU v ústavní rovině (suverenita a její omezení, vystoupení, federalizace)
Vybrané publikace
 • Institucionální struktura Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha: Linde, 2007. 245 stran.
 • Searching for an optimal withdrawal clause for the European Union. IN: Matthias Niedobitek a Jiří Zemánek (eds), The Constitutional Treaty – A Critical Appraisal. Berlin: Duncker & Humblot, 2007, s. 290-328.
 • Právní otázky spojené s působením hlav států a vlád v rámci Evropské unie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dny veřejného práva. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 1253-64.
 • Evropský demos: utopie, skutečnost, či entita ve vývoji? Právník, 2006, roč. 145, č. 4, s. 471-480.
 • Další kolo rozsudků týkajících se boje Unie proti terorismu. Evropské a mezinárodní právo- Jurisprudence, roč. 15, č. 7, s. 47-51.
Kontaktní adresa

PF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc

E-mail

robert.zbiral @ law.muni.cz

Domovská www stránka

https://www.muni.cz/lide/236479-robert-zbiral