Petr Bříza

Členství ve Společnosti
 • zakládající člen Společnosti (člen Přípravného výboru)
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • AK Bříza & Trubač: advokát
Vzdělání
 • 2012 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2008 LL.M., New York University School of Law
 • 2007 Diploma in English and European Union Law, University of Cambridge, Institute of Continuing Education
 • 2004 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • Evropské právo (principy, ústavní otázky, vztah směrem k vnitrostátnímu právu i navenek k mezinárodnímu právu veřejnému)
 • mezinárodní právo soukromé (v širokém slova smyslu)
 • srovnávací právo (civil law v. common law)
Vybrané publikace
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě, Praha: C.H. Beck, 2012 [322 s.]
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [650 s., spoluautoři M. Bobek a J. Komárek]
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)
E-mail

pb.home @ email.cz