Pavlína Hubková

Členství ve Společnosti
  • phpb4vvd0amčlenkou Společnosti od 19. ledna 2013
Vzdělání
  • 2012 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • 2012 Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  • 2011 Erasmus, Université de Liege, Faculté de droit et de science politique
Oblasti profesního zájmu
  • právo EU
  • soutěžní právo
  • právo a ekonomie
E-mail

hubkova.pavlina @ gmail.com