Pavla Boučková

Členství ve Společnosti
 • členkou Společnosti od 15. dubna 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Advokátní kancelář Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři: advokátka
Vzdělání
 • 2008 Ph.D., JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor veřejné právo I.
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • evropské právo
 • ústavní právo
 • teorie a praxe soudního rozhodování
Vybrané publikace
 • Na okrajích stránek Evropské úmluvy: Uvážení a konsensus států v současné judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Jurisprudence 1/2012, s. 3
 • Česká republika v judikatuře ESLP. Jurisprudence 7-8/2011, s 28
 • Evropský soud pro lidská práva v. Vatikán: Mohou názory o náboženské nauce představovat rozhodující profesní kvalitu pro výkon práce nebo povolání? Jurisprudence 2/2010, p. 39
 • Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, akademické nakladatelství 2009
E-mail

bouckovapavla @ seznam.cz