Ondřej Trnka

Pracoviště, pozice na pracovišti

  • advokát
  • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta: externí doktorand

Vzdělání

  • 2011 LL.M., Universität Passau, Juristische Fakultät
  • 2010 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • 2009 Bc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií

Oblasti profesního zájmu

  • právo EU a jeho vnitrostátní aplikace
  • vztah národního, mezinárodního a vnitrostátního práva
  • ústavní právo, teorie práva
  • právní vztahy k nemovitostem

E-mail

otrnka[at]email.cz