Ondřej Trnka

 • advokát
 • kontakt: otrnka @ email.cz
 • členem Společnosti od 9. března 2015
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • advokát
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta: externí doktorand
Vzdělání
 • 2011 LL.M., Universität Passau, Juristische Fakultät
 • 2010 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2009 Bc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
Oblasti profesního zájmu
 • právo EU a jeho vnitrostátní aplikace
 • vztah národního, mezinárodního a vnitrostátního práva
 • ústavní právo, teorie práva
 • právní vztahy k nemovitostem