Nicole Grmelová

Členství ve Společnosti
 • členkou Společnosti od 1. listopadu 2010
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra podnikového a evropského práva, odborná asistentka
Vzdělání
 • 2007/Ldo. („Licenciado“)/Universidad de Sevilla
 • 2001/JUDr./PF UK Praha
 • 2000/Mgr./PF UK Praha
 • 2005/Ddo.(„diplomado“)/UNED Madrid – anglická filologie
 • 1998/Bc./FSV UK Praha – mezinárodní teritoriální studia
Oblasti profesního zájmu
 • Evropský ombudsman (předmět disertační práce)
 • institucionální systém EU
 • evropské mezinárodní právo soukromé
 • španělské obchodní právo
Vybrané publikace
 • GRMELOVÁ, N. Nové trendy v právní úpravě španělské společnosti s ručením omezeným. In Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 25–31. ISBN 978-80-7248-509-3.
 • GRMELOVÁ, N. Příspěvek evropského veřejného ochránce práv k omezování pozdních plateb. In Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 24–29. ISBN 978-80-7248-570-3.
 • GRMELOVÁ, N. Nový zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. 2004. sv. 12, č. 8, s. 125–133. ISSN 0572-3043.
 • GRMELOVÁ, N. Pohled na evropské hospodářské zájmové sdružení po více než deseti letech. Současná Evropa a Česká republika. 2003. sv. VIII, č. 1, s. 36–46. ISSN 1211-407
E-mail

grmelova @ hotmail.com