Martin Madej

Členství ve Společnosti
  • členem Společnosti od 11. července 2016profilovka
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • Právnická fakulta UK, student
Oblasti profesního zájmu
  • sociologické pohledy na právo
  • evropská ochrana lidských práv
  • právo na informace
Vybrané publikace
  • MADEJ, M. Extenzivní výklad pojmu veřejná instituce: obchodní společnosti jako povinné subjekty v právu na informace. Ministerstvo vnitra České republiky: Správní právo, roč. XLIX, č. 7/2016, ISSN 0139-6005.
  • MADEJ, M. Melčák nebo Melčáci? Ústavní soudy rušící ústavní zákony. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i, Právník 5/2016, s. 413-426, ISSN 0231-6625.
  • MADEJ, M. Politická ingerence francouzské Ústavní rady. In: ANTOŠ, M., WINTR., J. (eds.) Ústavní rámec politiky, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 2015, 140s, ISBN 978-80-8797-509-1.
E-mail

artemisuv @ gmail.com