Marek Antoš

rsz_bez_nazvuČlenství ve Společnosti
 • bývalý člen Výboru Společnosti (2016 – 2018)
 • členem Společnosti od 6. 3. 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • PF UK, Katedra ústavního práva: odborný asistent
Vzdělání
 • 2013 LL.M., Central European University (Comparative Constitutional Law)
 • 2008 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (veřejné právo I.)
 • 2005 PhDr., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie)
 • 2004 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • ústavní problémy politického systému
 • dluhové brzdy v ústavách evropských zemí
 • volby a volební právo
Vybrané publikace
 • Fiscal stability rules in Central European Constitutions. In: Adams, Maurice, Fabbrini, Federico a Larouche, Pierre (eds.): The Constitutionalization of European Budgetary Constraints. Oxford: Hart Publishing, 2014, str. 205-222.
 • Ulysses and Sirens: Constitutionalization of Budgetary Constraints in Europe. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, str. 643–653.
 • Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními principy volebního práva. Správní právo, 2013, roč. 46, č. 3, str. 140–154.
 • Politická participace cizinců v ČR. Politologický časopis, 2012, roč. 19, č. 2, str. 113–127.
 • Pravomoci prezidenta republiky po zavedení přímé volby. AUC Iuridica, 2011, č. 4, str. 27–41.
 • Principy voleb v České republice. Praha: Linde Praha, 2008, 192 stran.
Kontaktní adresa

Právnická fakulta UK, Katedra ústavního práva, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

E-mail

marek @ antos.cz