Kristýna Najmanová

Členství ve Společnosti

 • Členkou společnosti od 13. května 2019.

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor komunitárního práva: ředitelka (od r. 2016)
 • Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu: právní poradce (2011 – 2016)
 • Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor komunitárního práva: vedoucí pracovní skupiny pro obecné otázky komunitárního práva (do 2011)

Vzdělání

 • 2007  JUDr., Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta 
 • 2006  LL.M. Eur. int. (Dresden), Technische Universitaet Dresden, Juristische Fakultaet, 
 • 2005  Mgr., Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta 

Oblasti profesního zájmu

 • Právo vnějších vztahů EU
 • Vertikální a horizontální dělba moci v EU
 • SZBP, zejména sankční režimy
 • Ústavní právo a státověda

Vybrané publikace

 • The External Dimension of the EU Policies: Horizontal Issues; Trade and investment; Immigration and Asylum; XXVIII FIDE Congress, Vol. 3 (Almedina, Coimbra2018) spoluautorka s M. Hedvábnou a L. Hasnedlovou

E-mail

Kristyna_najmanova @ mzv.cz