Kristina Blažková

Členství ve Společnosti

  • pokladnice Společnosti (od r. 2018)
  • členkou Společnosti od 2. listopadu 2015

Pracoviště

  • Ústavní soud: asistentka soudce
  • PF UK, katedra politologie: doktorské studium
  • dříve asistentka soudkyně Nejvyššího správního soudu

Vzdělání

  • 2016 – Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • 2015 Erasmus, KU Leuven

Oblast profesního zájmu

  • ústavní právo a lidská práva
  • právní argumentace a právní filosofie
  • právo Evropské unie

Vybrané publikace

ONDŘEJKOVÁ, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. The Use of Foreign Legal Materials by the Constitutional Court of the Czech Republic. In: FERRARI, G. F. (ed.) The Use of Foreign Case Law and International Law by Supreme or Constitutional Courts. Leiden: Brill, (předpoklad: 2019). 

ASKARI, D., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J., RADEMACHEROVÁ, K. Communicating judicial decisions: stepping out of the black box. The Lawyer Quarterly, č. 2, roč. 8, 2018, s. 142 an. 

BLAŽKOVÁ, K. Right to an Effective Investigation of Ill-Treatment when in Police Custody: Beyond Implementation of the Case Law of the European Court of Human Rights. Common Law Review, roč. 15, 2018, s. 23 an. 

KADLEC, O., BLAŽKOVÁ, K.: Co je to právo? Právněteoretický pohled na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al Chodor. Jurisprudence, č. 1, 2018, s. 16-27. 

LÉKO, K. BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J.: Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2017, 128 s.

BLAŽKOVÁ, K.: Právo na efektivní vyšetřování: dochází na třetím Ústavním soudu k výrazné změně v koncepci ochrany základních práv? Jurisprudence. č. 5/2016, s. 3-14.

KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol.: Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, 256 s.  

Kontakt

kristinabl@gmail.com