Kristián Léko

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 5. června 2015
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Právnická fakulta UK: student (Mgr.)
 • Lidové noviny: redaktor přílohy Právo a justice
 • Asociace pro mezinárodní otázky: člen
Oblasti profesního zájmu
 • ústavní právo
 • právní a ústavní komparatistika
 • mediální právo
 • právo duševního vlastnictví
 • exekuční řízení
Vybrané publikace
 • LÉKO, Kristián. Srovnávací argumentace před ústavními soudy (zahraniční inspirace při interpretaci ústav). In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní teorie. Praha: PF UK, 2015, s. 107–117.
 • LÉKO, Kristián. Nestandardní vlády a jejich kompetence. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní rámec politiky. Praha: PF UK, s. 29–38.
 • LÉKO, Kristián. Zahraniční inspirace při změnách ústav. In: WINTR, J., ANTOŠ, M. (eds.) Ústavní právo v mezinárodním kontextu. Praha: PF UK, 2013, s. 7–16.
 • LÉKO, Kristián. Úřednické vlády. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012, s. 101–111.
E-mail

leko.kristian @ gmail.com
kristian.leko @ lidovky.cz

Domovská www stránka

Linkedin: https://cz.linkedin.com/in/kristián-léko-4a777ba4