Kristián Léko

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 5. června 2015
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Bříza & Trubač, advokátní kancelář – advokátní koncipient (2018 – dosud)
 • Lidové noviny – vedoucí přílohy Právo a justice (2016 – 2018), redaktor (2014 – 2016)
 • Asociace pro mezinárodní otázky – člen (2014 – dosud)
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Právnická fakulta UK (Mgr.), 2017
Oblasti profesního zájmu
 • ústavní právo
 • právní a ústavní komparatistika
 • mediální právo
Vybrané publikace
 • LÉKO, Kristián. Srovnávací argumentace před ústavními soudy (zahraniční inspirace při interpretaci ústav). In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní teorie. Praha: PF UK, 2015, s. 107–117.
 • LÉKO, Kristián. Nestandardní vlády a jejich kompetence. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní rámec politiky. Praha: PF UK, s. 29–38.
 • LÉKO, Kristián. Zahraniční inspirace při změnách ústav. In: WINTR, J., ANTOŠ, M. (eds.) Ústavní právo v mezinárodním kontextu. Praha: PF UK, 2013, s. 7–16.
 • LÉKO, Kristián. Úřednické vlády. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012, s. 101–111.
 • LÉKO, Kristián, BLAŽKOVÁ, Kristina, CHMEL, Jan. Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2018, 128 stran.
 • JANUŠ, Jan, LÉKO, Kristián. Kurz právní sebeobrany. Praha: Grada, 2016, 256 stran.
E-mail

leko.kristian@gmail.com