Jiří Kindl

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 11. března 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Skils s.r.o. advokátní kancelář: partner, advokát
 • PF UK, Katedra obchodního práva: externí lektor (právo ochrany hospodářské soutěže)
 • PF UK, Katedra národního hospodářství: externí lektor (ekonomická analýza hosp.soutěže)
 • Česká advokátní komora: člen kárné komise
Vzdělání
 • 2009 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2007 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2006 M. Jur., University of Oxford, University College
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • právo Evropské unie
 • soutěžní právo
 • právo duševního vlastnictví
 • právo veřejných zakázek
 • regulace specifických odvětví
 • arbitráže a komplexní litigace
 • právní teorie a filosofie
Vybrané publikace
 • Kindl, J., Pavelka, T., Hubková, P. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha: C.H. Beck 2019
 • Kindl, J. [komentář k § 2483-2520] in Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2017 (1. vyd.), 2019 (2. vyd.)
 • Kindl, J. [komentář k § 2972-2976 a 2988-2990] in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IX. §2894-3081. Praha: Leges, 2018
 • Kindl, J., Koudelka, M. Zákon o významné tržní síle. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2017
 • Kindl, J., Munková, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2007 (1. vyd.), 2009 (2.vyd.), 2016 (3. vyd.)
 • Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. Praha: C.H. Beck, 2006 (1.vyd.), 2012 (2.vyd.)
 • Kindl, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2009
 • Ezrachi, A., Kindl, J. ‘Cartels as Criminal? The Long Road from Unilateral Enforcement to International Consensus’ in Criminalising Cartels. Critical Studies of an International Regulatory Movement. eds. Beaton-Wells, C., Ezrachi, A., Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011
 • Kindl, J., Petr, M. ‘The Czech Republic’. in eds. Blanke, G., Nazzini, R. International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. Wolters Kluwer, 2012
E-mail

jiri.kindl@skils.cz

Domovská www stránka

Jiří Kindl