Jiří Kindl

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 11. března 2008
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Weil, Gotshal & Manges: advokát
 • PF UK, Katedra obchodního práva: externí lektor (soutěžní právo)
Vzdělání
 • 2009 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2007 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2006 M. Jur., University of Oxford, University College
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
 • právo Evropské unie
 • soutěžní právo
 • právo veřejných zakázek
 • regulace specifických odvětví
 • arbitráže a komplexní litigace
 • právní teorie a filosofie
Vybrané publikace
 • spoluautor Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. Soutěžní právo. Praha: C.H. Beck, 2006 (1.vyd.), 2012 (2.vyd.)
 • spoluautor Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2007 (1. vyd.), 2009 (2.vyd.)
 • Kindl, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2009
 • spoluautor Ezrachi, A., Kindl, J. ‘Cartels as Criminal? The Long Road from Unilateral Enforcement to International Consensus’ in Criminalising Cartels. Critical Studies of an International Regulatory Movement. eds. Beaton-Wells, C., Ezrachi, A., Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011
 • spoluautor Kindl, J., Petr, M. ‘The Czech Republic’. in eds. Blanke, G., Nazzini, R. International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. Wolters Kluwer, 2012
E-mail

jiri.kindl @ weil.com

Domovská www stránka

http://www.weil.com/jirikindl/