Jan M. Passer

Členství ve Společnosti
  • zakládající člen Společnosti (člen Přípravného výboru)
  • bývalý předseda Společnosti (2011-12)
Pracoviště, pozice na pracovišti
  • Tribunál Soudního dvora EU: soudce (od r. 2016)
  • Nejvyšší správní soud: soudce (do r. 2016)
Vzdělání
  • 2007 JUDr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • 2007 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • 2000 LL.M. in European Law, Stockholm University, Faculty of Law
  • 1997 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Oblasti profesního zájmu
  • právo
Vybrané publikace
  • Předběžná otázka v komunitárním právu (Linde, Praha 2005), spoluautor s M. Bobkem, J. Komárkem a M. Gillisem
E-mail

jan.passer @ nssoud.cz