Jan Lhotský

Členství ve Společnosti

 • členem Společnosti od 8. 3. 2019

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • Vedoucí, Centrum pro lidská práva a demokratizaci, Brno (od 5/2017)
 • Visiting Professional, Mezinárodní trestní soud, Haag (10/2017 – 4/2018)
 • Právník – Trainee, Intérimaire, Evropská služba pro vnější činnost, Brusel (3/2015 – 9/2015)
 • Advokátní koncipient, Rödl & Partner, Praha (9/2013 – 2/2015, 10/2015 – 10/2016)
 • Řešitel projektu, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (1/2012 – 8/2013)

Vzdělání

 • European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA)
 • European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC), Benátky (10/2016 – 9/2017)
 • PhD z mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2010 – 2014)
 • JUDr., Právnická fakulta, Univerzita Karlova (11/2011)
 • Mgr., Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2004 – 2009)
 • Ing., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (2001 – 2006)

Oblasti profesního zájmu

 • Mezinárodní právo veřejné
 • Mezinárodní trestní právo
 • Mezinárodní humanitární právo
 • Lidská práva
 • Mezinárodní mechanismy na ochranu lidských práv (regionální, univerzální)
 • Lidskoprávní smluvní orgány a efektivita jejich fungování
 • Vnější vztahy EU

Vybrané publikace

Monografie

Ochrana lidských práv v mezinárodním právu

International Criminal Court

Odborné články (výběr, kompletní seznam zde)

The International Criminal Court and Syria: the Absence of Jurisdiction and the Pressing Need for International Criminal Justice

Human Rights Treaty Body Review 2020: Towards an Integrated Treaty Body System

The ICC Arrest Warrant for the Sudanese President Omar al-Bashir in Connection with his Visit to the Republic of South Africa

Manifest Violation of the UN Charter [in relation to the Crime of Aggression]

The UN Human Rights Treaty Body System – Reform, Strengthening or Postponement?

Kontakt

Email: jan.lhotsky @ centrumlidskaprava.cz

Profil na LinkedIn: zde