Jan Kratochvíl

Pracoviště, pozice na pracovišti

 • PF UPOL, Katedra ústavního práva: odborný asistent
 • Ústavní soud ČR: asistent soudkyně
 • 2009-2013: právník u Evropského soudu pro lidská práva

Vzdělání

 • 2009 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (mezinárodní právo)
 • 2006 LL.M., Nottingham University (Public International Law
 • 2004 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (právo)
 • 2004 Ing., Vysoká škola ekonomická (mezinárodní obchod)

Oblasti profesního zájmu

 • mezinárodní ochrana lidských práv
 • sociální práva
 • základní práva
 • mezinárodní právo
 • ústavní právo

Vybrané publikace

 • The Czech Republic. In: Wojtyczek, Krzysztof (ed.). Social Rights. Eleven International Publishing, 2015
 • Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva? Právník 12/2015
 • Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek: Evropská úmluva o lidských právech: Komentář, C.H. Beck, 2012
 • The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights. (2011) 29 Netherlands Quarterly of Human Rights 324
 • Sociální práva v Evropské úmluvě o lidských právech a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Praha: PF UK, 2010
 • Realizing a Promise: A Case for Ratification of the Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Brief Spring/2009

E-mail
jan.kratochvil @ gmail.com