Jan Exner

285592_2239815042790_3478166_n

 • právní poradce Českého olympijského výboru
 • interní doktorand Katedry evropského práva PFUK
 • pokladník ČSESP (od r. 2015)
 • členem ČSESP od 14. 5. 2014
 • kontakt: jan.exner90 @ gmail.com
 • web: profil na Linkedin

Vzdělání

 • 2018 JUDr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • 2016 Mgr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Oblasti profesního zájmu

 • právo ve sportu
 • právo EU

Vybrané publikace

 • EXNER, Jan. Ruští kostlivci ve skříni: IAAF o dopingu věděla a kryla ho korupcí, tvrdí WADA. Právní prostor [online], 3. 2. 2016.
 • EXNER, Jan. Obětí pro vyšší dobro: Dočasné vyloučení ruských atletů z mezinárodních soutěží jako nutný krok v boji proti dopingu. Právní prostor [online], 13. 11. 2015.
 • EXNER, Jan. Fotbalová pyramida ve světle práva EU: Zneužívá FIFA vůči klubům své dominantní postavení?. PICHRT, Jan. Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 206-217.
 • EXNER, Jan. Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie. Právník. 2013, 152(10), 1029-1044.