Jan Exner


 • právník Českého olympijského výboru
 • asistent Katedry evropského práva PFUK
 • pokladník ČSESP (od r. 2015)
 • členem ČSESP od 14. 5. 2014
 • kontakt: jan.exner90 @ gmail.com
 • web: profil na Linkedin

Vzdělání

 • 2018 JUDr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • 2016 Mgr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Oblasti profesního zájmu

 • právo ve sportu
 • právo EU

Vybrané publikace

 • Rules governing athletes’ eligibility in national teams in the context of EU law
  Monografie, Springer (předpoklad: 2018)
 • European Union law and sporting nationality: promising alliance or dangerous liaison?
  Lexis Nexis Middle East Law (2018)
 • Anti-doping and athletes’ rights under EU law: Four-year period of ineligibility as disproportionate sanction?
  International Sports Law Journal (2018)
 • Rules governing athletes’ eligibility in national teams in the context of EU law
  Rigorózní práce, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2018)
 • Sporting nationality in the light of European Union law
  Diplomová práce, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2016)
 • Ruští kostlivci ve skříni: IAAF o dopingu věděla a kryla ho korupcí, tvrdí WADA
  Právní prostor [online], 3. 2. 2016
 • Obětí pro vyšší dobro: Dočasné vyloučení ruských atletů z mezinárodních soutěží jako nutný krok v boji proti dopingu
  Právní prostor [online], 13. 11. 2015
 • Vyloučení ruských atletů z mezinárodních soutěží: nutný krok v boji proti dopingu?
  Working paper České společnosti pro mezinárodní právo [online], roč. 2 (2015), č. 2, s. 1-4
 • Fotbalová pyramida ve světle práva EU: Zneužívá FIFA vůči klubům své dominantní postavení?
  Pichrt, J., Sport a (nejen) pracovní právo, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 206-217.
 • Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie
  Právník, číslo 152, ročník 10/2013, s. 1029-1044