Alena Kremlová

Členství ve Společnosti
  • členkou Společnosti od 12. 3. 2016
Vzdělání
  • 2011 Master, Université Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit
  • 2010 Diplôme d’Etudes de l’Union Européenne, Université Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit
  • 2010 Mgr., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Oblasti profesního zájmu
  • evropské soudnictví
  • ochrana základních práv
  • evropské veřejné právo
  • občanskoprávní komparatistika
E-mail

alenakremlova @ hotmail.com

linkedin.com/in/alena-kremlova-63574748