Lidskoprávní Moot Court

Hlasování o případu ZDE.

Milí studenti, 
Letos poprvé se ČSESP chopilo organizace zavedeného lidskoprávního moot courtu!

Slyšeli jste o moot courtech, ale nebyli jste si jistí, jestli je to to pravé pro Vás? Chtěli byste si vyzkoušet své dovednosti prezentace právního případu v písemné i ústní formě? Zajímá Vás právní problematika s celoevropským přesahem?

Lidskoprávní moot court je celostátní soutěž týmů studentů práv, která nabízí souboj argumentů v simulovaném soudním procesu. Máte možnost změřit síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se některého z lidskoprávních témat. Lidskoprávní moot court je navíc rozdělen na fakultní a celostátní úroveň – nabízí se tedy možnost, že budete moci „pleadovat“ dvakrát. Na hodnocení se podílejí soudci Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího soudu.

PRO KOHO? Účastnit se mohou studenti ze všech českých právnických fakult v dvou až čtyřčlenných týmech, kteří mají chuť jít za hranice každodenního studia, osvojit si nové právní dovednosti a naučit se při tom také něco z oblasti lidských práv. Soutěž bude probíhat v českém a slovenském jazyce a je koncipována jako úvod do bohatého a skvělého světa mootování. Je tedy vhodná zejména (avšak jistě nejen!) pro studenty nižších ročníků a pro studenty bez dřívější zkušenosti s mootováním. Pokud už teď víte, že se chcete přidat, přihlašovat se můžete tady až do konce září.

NA JAKÉ TÉMA? To prozatím ještě nevíme! Jak je u lidskoprávního mootu pravidlem, studenti můžou o příštím případu hlasovat. Dejte nám do konce srpna, tedy 31. 8. 2022, 23:59, vědět, který případ je vám bližší a chtěli byste nad jeho zkoumáním strávit následujících pár měsíců!

KDY A KDE?

Těšíme se na Váš zájem, dotazy a především účast samotnou.

Vaše ČSESP